40 Dae van Toewyding

Psalm 119:105 U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.

.