Om ons Godgegewe identiteit en outoriteit te aktiveer om 'n impak op die samelewing te maak.
Om transformasie te bring wat op Sy Genade en Liefde gebaseer is.

Joh 5:26 "Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê."

Sy lewe steek 'n herlewingskultuur aan wat krag en outoriteit in elke gelowige se lewe aktiveer. Toe Jesus sy dissipels krag en outoriteit gegee het om uit te gaan volgens Lukas 9, het Hy ons identiteit en outoriteit as kinders van God op hierdie aarde aangekondig en bevestig; en het Hy ons almal aangestel om in 'n bonatuurlike kultuur te beweeg wat mense aantrek na die Lewe wat Hy bied.
Ons as kerk glo dat God ons geroep het om die identiteit en outoriteit van God in mense te aktiveer, en om 'n kultuur van herlewing te skep waarookal ons ons voet neersit. As 'n generasie is ons geroep om 'n kultuur te bou op die openbaring van Christus en Sy liefde vir ons, wat intensioneel die wêreldse kultuur om ons konfronteer.

Joh 20:31 "Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê."

Om die gelowiges te bemagtig om die wat verlore is met die evangelie te bereik, en om kanse te vat om die wêrel om ons te bereik.
Bou 'n kultuur van meegevoel wat 'n dorp, ons nasie en die wêreld aanraak.

Joh 8:12 Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Ons glo dat die lewe wat God gee, die lig van elke gelowige laat skyn. Sy lig bemagtig ons om die goeie nuus na die wêreld te bring en om lewens te sien verander en verander. As ons van Sy teenwoordigheid drink, sal ons Sy teenwoordigheid uitlek wat ons in staat stel om risiko's te neem om hierdie geslag met die lewensveranderende evangelie van Jesus te bereik.

Joh 9:5 "So lank as Ek in die wêreld is, is Ek die lig van die wêreld”

Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die sluier wat ons van die teenwoordigheid van God geskei het, in die helfte geskeur. Toe dit gebeur, was die teenwoordigheid van God vryelik beskikbaar vir ons almal. Ons glo dat God ons almal geroep het om die lig vir die wêreld te word wat ander aansteek om dieselfde te doen.

Om verandering in die atmosfeer van Stellenbosch deur aanbidding aan te steek.
Om ander toe te rus om in hul verhouding met God te groei, ander te dissipel en te dien soos hulle groei.

Jesaja 60:1-2 "STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jóú sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word."

Ons vertrou dat ons die heerlikheid van God sal sien oor hierdie geslag en die volgende generasie! As 'n kerk is ons passievol om hierdie geslag uit te roep om op te staan en te skyn met die lig wat Jesus gee! Ons beskou aanbidding as 'n instrument wat mense se harte na God vestig. Dit ontlok verandering in die atmosfeer wat lei tot verlossing en oorwinning in die samelewing. As kerk glo ons dat God ons geroep het om 'n leër van aanbidders op te rig wat 'n stad en nasie aanraak.

Isaiah 60:5 "Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en jou hart sal ontroer word..."

Namate mense groei in hul verhouding met die Vader, begin hulle die lig te sien en word hulle stralend in hul groei, en wie dissipels maak soos hulle gaan en ander bedien terwyl hulle die lig na die wêreld neem.

Teken in + laai Potgooi Preke af + luister enige tyd

"Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God" Rom 10:17