Ons 2020 Temas vir KINDER-kerk:

  • Hoe God met ons praat

  • Bid vir die siekes

  • Leef in die bonatuurlike

  • Outoriteit as 'n gelowige

KLC KIDS *

Ons is mal oor Kinderk-Kerk! Familie is vir ons as kerk 'n belangrike waarde, en daar word baie klem op kinders geplaas tydens Sondagoggend dienste. Ons glo dat as ons in die volgende generasie belê, God in die komende jare kragtig deur hulle sal werk! Kinders is doelbewus deel van die eredienste tydens Sondagoggenddienste. Ons glo dat gesinne saam moet aanbid om 'n kultuur van aanbidding te skep.