Ons Stellenbosch Pastore

Ons glo en vertrou om die heerlikheid van God in hierdie en die volgende generasie te sien!

Hennie en Salomie is 'n gedugte bedieningspan. God se Koninkryk is hul liefde, en hul passie is om 'n kultuur van herlewing te skep waarookal hul gaan. Albei se voltydse bediening het in 2004 onder universiteitstudente begin, en hul is al vir die afgelope 15 jaar voltyds in pastorale bediening werksaam. Vir die laaste paar jaar het hul in Stellenbosch gedien as familie-pastore.

They recently joined the Kingdom Network as the planting team of our brand-new Stellenbosch church plant (April 2019).

Hennie is al vir 15 jaar betrokke by pastorale bediening en het was ook vir meer as 6 jaar die nasionale koördineerder vir Champions for Christ Suid-Afrika. Sy passie is om bonatuurlike transformasie in mense te sien plaasvind en om die Koninkryk van God prakties oor te bring aan ander. Salomie is 'n opgeleide en gekwalifiseerde musikant en haar passie is lofprysing en aanbidding. Sy het voorheen ook vir 5 jaar 'n lofprysing-opleidingskool gelei en ontwikkel. Haar hart is om die volgende generasie van lofprysingsleiers toe te rus om die Koninkryk te dien deur lofprysing en die kunste.

They have young twin daughters, Shammei and Chené, who carries love for people and music just like their parents. As a family they trust God to reach the Stellenbosch community with the light of the Kingdom and the true life of the Father.

DIE KINGDOM NETWERK

KLC Stellenbosch is deel van die Kingdom Network nasionaal en internasionaal.
Kingdom Network is 'n samewerking van kerke, pastore, leiers en kerkplanters met 'n visie om toe te rus, bemagtig en om die Koninkryk van God uit te brei.

Kingdom Light Church
Strand

1 George Str, Onverwacht, Strand
Sien Meer

KLC Malmesbury

Cape Agri Centre, 65 Voortrekker Avenue,
RSAM Building, 1st Floor

Teken in + laai Potgooi Preke af + luister enige tyd

"Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God" Rom 10:17