Kingdom Light Church Stellenbosch

We believe in the finished work of Jesus Christ

Welkom!

As jy by ons besoek aflê sal jy gou sien dat ons kerk uit mense bestaan soos jy. As gemeente is ons lief vir God en vir mense; en ons droom van 'n gemeenskap wat saamgebind is deur Jesus se liefde. Ons roeping en passie is om die lewe wat God gee in ons generasie in te bou, en die lig van Sy koninkryk in elkeen aan te steek. Ons droom van families, jong werkendes, jongmense en studente; almal saamgebind en ingeskakel in ons dinamiese gemeenskap.

Lief vir God + Lief vir mense

EN Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.
Joh 8:12

ONS WAARDES

SONDAGDIENS

RAAK BETROKKE

Teken in + laai Potgooi Preke af + luister enige tyd

"Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God" Rom 10:17